ขอบพระคุณผู้สนับสนุน
  หน้าแรก  :  การติดต่อครูเบิร์ด  :  ป.4/1  :  ป.4/2  :  ป.4/3  :  ป.4/4  :  ป.5/1  :  ป.5/2
หมวด: บทเรียนออนไลน์ Microsoft Word 2010
การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์และการพิมพ์ใน Word 2010
29-07-2013 Views: 15391

การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์และการพิมพ์ใน Word 2010

 

วิธีการดูตัวอย่างก่อนพิมพ์

          เป็นการตรวจสอบเอกสารครั้งสุดท้ายก่อนพิมพ์ว่ามีส่วนใดที่ต้องการแก้ไขหรือ ไม่ ถ้าไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น จึงจะสามารถสั่งพิมพ์ได้ ซึ่งการดูตัวอย่างก่อนพิมพ์นั้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

          1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > พิมพ์ (Print)

          2. ตัวอย่างของเอกสารที่จะสั่งพิมพ์จะแสดงอยู่ทางด้านข้างของหน้าต่าง เราสามารถปรับแถบเลื่อนเพื่อขยายดูหน้าเอกสารได้

          3. หน้าเอกสารก็จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

1

 

การสั่งพิมพ์เอกสาร

          หลังจากที่ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ก็ให้สั่งพิมพ์เอกสารได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

          1. เลือกเครื่องมือพิมพ์ที่จะสั่งพิมพ์

          2. กำหนดจำนวนหน้าที่จะพิพม์

          3. กำหนดจำนวนชุดสำเนาเอกสารที่จะพิมพ์

          4. คลิกปุ่ม พิมพ์ (Print)

 

2หมวด: บทเรียนออนไลน์ Microsoft Word 2010
»การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์และการพิมพ์ใน Word 2010
29-07-2013
»การกำหนดขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์ใน Word 2010
29-07-2013
»การหาผลการคำนวณในตารางของ Word 2010
29-07-2013
»การใช้งานรูปแบบตารางอัตโนมัติใน Word 2010
29-07-2013
»การปรับแต่งตารางใน Word 2010
29-07-2013
»การจัดตำแหน่งการจัดวางข้อความในตารางของ Word 2010
29-07-2013
»การสร้างตารางสำเร็จรูปใน Word 2010
29-07-2013
»การสร้างตารางในรูปแบบโปรแกรม Excel ใน Word 2010
29-07-2013
»การแทรกตารางใน Word 2010
29-07-2013
»การปรับแต่งรูปแบบแผนภูมิใน Word 2010
29-07-2013
»การแก้ไขข้อมูลในแผนภูมิของ Word 2010
29-07-2013
»การแทรกแผนภูมิใน Word 2010
29-07-2013
»การปรับแต่งแผนผังใน Word 2010
29-07-2013
»การแทรกแผนผังลงในเอกสาร ใน Word 2010
29-07-2013
»การปรับแต่งข้อความศิลป์ใน Word 2010
29-07-2013
»การแทรกข้อความศิลป์ใน Word 2010
29-07-2013
»การปรับแต่งรูปร่างอัตโนมัติใน Word 2010
29-07-2013
»การสร้างรูปร่างอัตโนมัติใน Word 2010
29-07-2013
»การจัดรูปแบบรูปภาพและข้อความใน Word 2010
29-07-2013
»การยกเลิกการปรับแต่งภาพใน Word 2010
29-07-2013
»การบับอัดไฟล์รูปภาพใน word 2010
29-07-2013
»การเปลี่ยนรูปภาพใน word 2010
29-07-2013
»การใส่ลักษณะพิเศษให้ภาพใน word 2010
29-07-2013
»การเปลี่ยนรูปทรงของรูปภาพใน word 2010
29-07-2013
»การเปลี่ยนสีของภาพใน word 2010
29-07-2013
»การปรับความสว่างและความคมชัดของภาพใน word 2010
29-07-2013
»การหมุนภาพใน word 2010
29-07-2013
»การตัดภาพ ใน Word 2010
29-07-2013
»การปรับขนาดภาพ ใน Word 2010
29-07-2013
»การแทรกภาพคลิปอาร์ต ใน Word 2010
29-07-2013
»การแทรกรูปภาพที่จัดเก็บไว้ ใน Word 2010
29-07-2013
»การแปลคำศัพท์ ใน Word 2010
29-07-2013
»การตั้งค่าการใช้งานระบบ AutoCorrect ใน Word 2010
29-07-2013
»การสะกดไวยากรณ์ ใน Word 2010
29-07-2013
»การแทนที่คำผิด ใน Word 2010
29-07-2013
»การค้นหาคำในเอกสารของ Word 2010
29-07-2013
»การละเว้นคำผิด ใน Word 2010
29-07-2013
»การปรับแต่งเอกสารด้วย Theme ใน Word 2010
29-07-2013
»การใส่สีพื้นหลังให้กับเอกสาร ใน Word 2010
29-07-2013
»การใส่กรอบให้ข้อความ ใน Word 2010
29-07-2013
»การจัดคอลัมน์ข้อความหน้าเอกสาร ใน Word 2010<
29-07-2013
»การจัดระยะย่อหน้า ใน Word 2010<
29-07-2013
»การเรียกแสดงแถบไม้บรรทัด ใน Word 2010
29-07-2013
»การจัดระยะห่างระหว่างบรรทัด ใน Word 2010
29-07-2013
»การใส่สีเน้นข้อความ ใน Word 2010
29-07-2013
»การจัดตำแหน่งข้อความ ใน Word 2010
29-07-2013
»การใส่ลำดับตัวเลขให้ข้อความ ใน Word 2010
29-07-2013
»การปรับเปลี่ยนสีตัวอักษร ใน Word 2010
29-07-2013
»การกำหนดปรับขนาดตัวอักษร ใน Word 2010
29-07-2013
»การกำหนดลักษณะตัวอักษร ใน Word 2010
29-07-2013
»การกำหนดรูปแบบตัวอักษร ใน Word 2010
29-07-2013
»การสร้างเอกสารใหม่ ใน Microsoft Word 2010
29-07-2013
»การบันทึกเอกสารให้ใช้ได้กับ Word 97-2003 ใน Word 2010
29-07-2013
»การบันทึกเอกสาร ใน Word 2010
29-07-2013
»การกำหนดระยะขอบกระดาษ ใน Word 2010
29-07-2013
»การตั้งค่าหน้ากระดาษแนวตั้ง และแนวนอน ใน Word 2010
29-07-2013
»การกำหนดขนาดกระดาษ ใน Word 2010
29-07-2013
»การเพิ่ม และลบไอคอนคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วนใน Microsoft Word 2010
29-07-2013
»ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010
29-07-2013
 
หน้าแรก  การติดต่อครูเบิร์ด  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.5/1  ป.5/2
Copyright©2015 krubird.com
Powered by SMEweb